Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

ANBI

ANBI pagina Gereformeerde Kerk Genemuiden.

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie.  En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkgemeente vermeld.

Naam en contactgegevens:
Gereformeerde Kerk Genemuiden
Postadres: Jaagpad 5a, 8281 GZ, Genemuiden
Bezoekadres: Jan van Arkelstraat 18b, 8281 AB, Genemuiden
Telefoonnummer: 038-3855457 

– Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkings-verbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Het RSIN / fiscaal nummer van onze kerkgemeente/cvk is: 002640570 

Het RSIN / fiscaal nummer van onze diaconie/cvd is: 824120450

– De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een beleidsplan voor de periode 2017-2020 opgesteld.

– Onze missie en visie geven de doelstellingen van de Gereformeerde Kerk Genemuiden weer in het beleidsplan voor de periode 2015 – 2020 opgesteld door de kerkenraad.

– De samenstelling van het bestuur van onze kerkgemeente wordt beschreven in de plaatselijke regeling en  Bestuursmodel S-1516 V1.0

– Het beloningsbeleid is conform de regeling arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Hieronder de financiële verantwoording van de kerkelijke gemeente en de diaconie

Gereformeerde Kerk te Genemuiden

  1. Hieronder ziet u een specificatie van jaarcijfers: (bijlage 1)
  2. Hieronder ziet u overzicht begroting: (bijlage 2)

Gereformeerde Kerk (Diaconie) te Genemuiden

  1. Hieronder ziet u een specificatie van jaarcijfers: (bijlage 4)
  2. Hieronder ziet u overzicht begroting: (bijlage 5)
Agenda
  • Geen evenementen
Categorie
Aanmelden voor de Weekinfo