Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en om 19.00 uur. Eventuele wijzigingen worden tijdig aangekondigd via de bekende communicatiekanalen. In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van een Beamer, waarop schriftlezingen en liederen vermeld worden.

Kaarsen: Voor aanvang van de morgendienst wordt de kaars aangestoken door een van de kinderen uit de gemeente. In de adventstijd en de lijdenstijd worden er meerdere kaarsen aangestoken.

 • Liturgisch bloemschikken: Bijzondere dagen zoals Biddag en Dankdag en andere kerkelijke hoogtijdagen komen mede tot uitdrukking in de dan aanwezige liturgische bloemschikking.
 • Oppasdienst voor kinderen: Elke zondag is er ‘s morgens kinderoppas in de Schakel. Voor inlichtingen over de oppasdienst kunt u contact opnemen met de coördinator.
 • Vervoer t.b.v. de kerkdiensten: Wanneer u door ziekte of ouderdom niet op eigen gelegenheid de kerk kunt bezoeken, bestaat de mogelijkheid dat u per auto wordt gehaald en teruggebracht. U kunt hierover contact opnemen met uw wijkdiaken.
 • Zitplaatsen in de kerk: Alle zitplaatsen in de kerk, zowel beneden als op de galerij zijn vrij. Eventuele vaste plaatsen worden d.m.v. bordjes”gereserveerd” aangegeven. Deze plaatsen zijn tot 10 minuten voor de aanvang van de dienst gereserveerd. Leden met ernstige lichamelijke klachten kunnen via hun wijkouderling het verzoek doen een zitplaats te laten reserveren. De kerk heeft ongeveer 360 zitplaatsen
 • Kerkradio/CD: Wanneer u de kerkdiensten niet kunt bezoeken, kunt u een aansluiting aanvragen op de kerkradio. Hierdoor zijn de kerkdiensten, evenals rouw- en trouwdiensten, rechtstreeks te beluisteren. Op zondag wordt de liturgie circa 20 minuten voor aanvang van de dienst voorgelezen.  De kerkradio is te beluisteren op frequentie: 153.0375 Onze kerk neemt deel aan de uitzendingen van Radio ZwarteWaterFM. Informatie treft u aan in “de Drie Watersteden”.De frequentie waarop de uitzendingen te beluisteren zijn: FM 107.3 en op kabel FM 104.1 en via www.zwartewaterfm.nl Voor slechthorenden is de kerk voorzien van een ringleiding. De kerkdiensten worden opgenomen op CD. Indien u belangstelling hebt om een CD van een dienst op te vragen kunt u zich wenden tot de koster. Per 2014 kunt u de diensten ook digitaal volgen via www.kerkdienstgemist.nl
 •  Bloemen in de kerk: Tijdens de kerkdiensten staat voor in de kerk een boeket bloemen. Deze bloemen worden na afloop van de 2e dienst bezorgd bij een zieke, een bejaarde, een alleenstaande of ter pastorale bemoediging.
Agenda
 • Geen evenementen
 • Categorie

  Weekinfo

  Aanmelden weekinfo

  U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier