Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Communicatie met de gemeente

Het Kerkvenster

Door middel van “het Kerkvenster” wordt onze kerkelijke gemeente geïnformeerd. Deze verschijnt 11x per jaar. Kopij moet als regel worden ingeleverd voor de eerste vrijdag van de maand via email: kerkvenster  @gkgenemuiden.nl . De redactie beslist, eventueel in overleg met de scriba/preses, over opname van ingezonden stukken.

Het Jeugdvenster

Tegelijk met het Kerkvenster wordt ook het speciaal voor de jeugd geschreven “Jeugdvenster” verspreid. Contactadres: jeugdvenster  @gkgenemuiden.nl

Het Wijkboekje

Elk jaar wordt er een nieuw Wijkboekje uitgegeven, waarin de nieuwe wijkindelingen zijn opgenomen. Ook zijn de namen van leden die zitting hebben in de kerkenraad en diverse commissies hierin vermeld.

Weekinfo

Wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt, veelal op vrijdag, verzonden naar bij de kerk bekende mailadressen. Wilt u deze ook ontvangen geef dit dan aan bij   weekinfo  @gkgenemuiden.nl

Mailadressen

Vanuit de kerk willen wij graag uw mailadres in de ledenadministratie opnemen; u wordt uitgenodigd om uw mailadres door te geven aan: ledenadministratie   @gkgenemuiden.nl

Facebook

Op facebook zijn wij te vinden onder de naam ‘Gereformeerde Kerk Genemuiden’ . Vraag een ‘vriendschap’ aan en we hebben contact.

Twitter

Agenda
  • Geen evenementen
  • Categorie

    Weekinfo

    Aanmelden weekinfo

    U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier