Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Catechese

Op de weg naar volwassenheid kom je veel vragen tegen. Tijdens catechisatie betrekken we deze vragen op het geloof. Het doel van catechisatie is om je op jouw levensweg vertrouwd te maken met God, Die zich in de Bijbelse verhalen aan mensen van toen en nu bekend maakt. We zoeken naar de betekenis van de kerk en kijken daardoor op een bepaalde manier naar de dingen die in ons leven en in deze wereld gebeuren. Niet alle antwoorden staan van te voren vast. We doen een beroep op Gods’ Geest om ons bij het zoeken naar antwoorden te helpen. En zo verschillend als mensen zijn, zo verschillend kan je dat ook in je geloof ervaren.

Ieder jaar wordt in een persoonlijke uitnodiging plaats en tijd van de catechisaties bekend gemaakt. Er wordt catechisatie gegeven aan verschillende leeftijdsgroepen binnen de gemeente. De gehele coördinatie van de catechesegroepen wordt gedaan door de jeugdouderlingen. In totaal zijn er 4 leeftijdsgroepen waar catechese aan wordt gegeven:

12+13 jarigen
14+15 jarigen
16+17 jarigen
18+ groep

Voor jongeren ouder dan 21 jaar is er de mogelijkheid om te kiezen voor:
• Belijdenis catechisatie
• Reguliere catechisatie 18+ groep.

Ten aanzien van de catechisatie is een beleidsdocument opgesteld als richtlijn.

Agenda
  • Geen evenementen
  • Categorie

    Weekinfo

    Aanmelden weekinfo

    U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier