Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Viering van de sacramenten

Viering Heilig Avondmaal:Het Heilig Avondmaal wordt 4 maal per jaar gevierd.  Als regel op de zondag voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, medio februari, zondag na pinksteren (belijdenis) en de laatste zondag van augustus. Ook vindt het Heilig Avondmaal plaats op de avond van Witte Donderdag. Het Heilig Avondmaal wordt bediend in beide diensten. Het Heilig Avondmaal wordt aan tafel bediend waarbij ook de eerste grote bank en de dwarsbanken worden gebruikt. In onze kerk is het Heilig Avondmaal toegankelijk voor belijdende (gast)leden. Na de tweede tafel komen de kinderen van de kindernevendienst weer in de kerk. Dit biedt ouders met jonge kinderen de mogelijkheid om tijdens de eerste of tweede tafel aan het avondmaal te gaan. Na de viering in de tweede dienst vindt de dankzegging plaats. De voorbereiding van het Heilig Avondmaal wordt gehouden op de zondag voorafgaande aan de viering in de morgendienst, waarbij tevens het eerste gedeelte van het formulier wordt gelezen.

Heilig Avondmaal voor zieken. De kerk is in het bezit van extra Avondmaalstellen. Voor hen die beschikken over een aansluiting van de kerktelefoon bestaat er de mogelijkheid het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u een verzoek indienen bij de predikant of uw wijkouderling.
Bediening Heilige Doop: In overleg met de predikant wordt de doopzondag vastgesteld. De bediening moet tijdig worden aangevraagd bij de predikant of de scriba. Per dienst gaan wij in principe uit van maximaal 3 dopers. Hieraan vooraf vindt er een doopgesprek plaats. Op de zondag voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop wordt dit bekend gemaakt aan de gemeente. Bij de bediening van de Heilige Doop aan kinderen kunnen alleen de ouders welke belijdenis van hun geloof hebben afgelegd de doopvragen beantwoorden.

Huwelijksbevestiging: Aanvragen voor de bevestiging van een huwelijk moeten tenminste 4 weken voor de huwelijksdatum worden ingediend bij de predikant of de scriba van de kerk. Leden van onze gemeente die hun huwelijk buiten de gemeente laten bevestigen worden verzocht de kerkenraad hiervan ca. 4 weken van te voren in kennis te stellen. Bij vacant zijn van de gemeente of bij huwelijksbevestiging door een predikant van elders dient vroegtijdig contact met de eigen predikant c.q. wijkouderling te worden opgenomen.

Agenda
  • Geen evenementen
  • Categorie

    Weekinfo

    Aanmelden weekinfo

    U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier