Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Kerkelijk Bureau

Adresgegevens :

Kerkelijk bureau

Jaagpad 5a

8281 GZ Genemuiden

Telefoonnr. : 038-3855457

Email-adres : kerkelijkbureau  @gkgenemuiden.nl

Openingstijden:   op afspraak.  scriba  @gkgenemuiden.nl

Alle post bestemd voor Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters, Diaconie en overige kerkelijke commissies kan worden gestuurd naar bovenstaand adres.

Dit betreft:

– aanvraag van attestatie of doopbewijs

– inleveren van attestatie of doopbewijs

– geboortebericht

– overlijdensbericht

– doopaanvraag

– kerkelijke huwelijksbevestiging

– adreswijziging

– algemene correspondentie

De scriba zal zorg dragen voor de juiste verspreiding van de poststukken. Bij geboorte, overlijden, huwelijks- en doopaanvragen dient ook contact te worden opgenomen met de predikant.

De ledenadministratie is ook gevestigd in het kerkelijk bureau. Het ledenbestand wordt, door middel van een speciaal voor kerken ontwikkeld ledenprogramma, bijgehouden. De scriba zorgt voor een juiste aanlevering van de ledengegevens. De wijzigingen worden maandelijks vermeld in het Kerkvenster onder de rubriek “kerkelijke stand”.

Agenda
  • Geen evenementen
  • Categorie

    Weekinfo

    Aanmelden weekinfo

    U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier