Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Collectemunten

We gebruiken in onze kerk collectemunten. Dit werkt erg prettig, met name voor de diakenen. Naast de praktische voordelen biedt het ook nog financiële voordelen, zowel voor u als voor de kerk.

 

Voordelen:

Wanneer u collectemunten bestelt, wordt het bedrag van de door u opgegeven bankrekening afgeschreven. Deze bedragen zijn aftrekbaar als giften. Dit geldt ook voor uw vaste vrijwillige bijdrage!

Het voordeel voor de kerk is dat we eerder over de opbrengst van de collecten kunnen beschikken. Tevens hopen wij dat het fiscale voordeel u prikkelt om een hoger bedrag aan de collectes bij te dragen. 

Wij willen u vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de collectemunten in plaats van muntgeld. Bestelformulieren liggen in de hal van de Schakel. U kunt hem ook downloaden van de website en iedere keer als u een bestelling doet krijgt u een blanco formulier terug.

Inleveren kan in de brievenbus van het kerkelijk bureau of in de hal van de kerk. Op de laatste maandag van de maand worden de formulieren verwerkt. Zorgt u er dus voor dat u het tijdig inlevert.

De munten worden dan met het kerkvenster bij u thuis bezorgd. Dit is rond de 2e vrijdag van de maand erop.

 

Fiscale Tips!

Giften en collectemunten zijn aftrekbaar indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen (box 1, 2 + 3) per jaar bijdraagt. De persoonsgebonden aftrekposten tellen daarbij niet mee. Het maximale percentage is 10%. De drempel is 1% en alleen het bedrag boven de drempel is aftrekbaar en moet minimaal € 60,- zijn! Soms is het handig om twee jaar in één kalenderjaar te betalen.

Bijvoorbeeld: u betaalt voor het jaar 2014 in januari 2014 en voor het jaar 2015 in november/ december 2014. U komt dan eerder boven de drempel en heeft meer fiscaal voordeel.

Voor meer informatie over de fiscale mogelijkheden kunt u contact opnemen met het college van Kerkrentmeesters.

Agenda
  • Geen evenementen
  • Categorie

    Weekinfo

    Aanmelden weekinfo

    U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier