Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Jeugdraad

Onder verantwoording van de kerkenraad zijn 4 jeugdouderlingen verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken van het kerkelijk jeugdwerk. Zij worden ondersteund door een secretaris, penningmeester en een algemeen lid. Samen voormen zij de jeugdraad. Het jeugdwerk wordt aangestuurd door de voltallige jeugdraad, met daarin vertegenwoordiging van de diverse clubs/groepen. De jeugdraad vormt de spreekbuis rond het jeugdwerk richting de Kerkenraad. Hieronder volgt een opsomming van de clubs/groepen die onder de jeugdraad vallen: – Kindernevendienst – Kinderoppasdienst – Kids Together – Youth4youth Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. de jeugdraad of het jeugdwerk, mail deze naar: jeugdraad   @gkgenemuiden.nl

Agenda
  • Geen evenementen
  • Categorie

    Weekinfo

    Aanmelden weekinfo

    U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier