Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

CBD (Commissie Bijzonder Diensten)

De Commissie Bijzondere Diensten organiseert alle bijzondere diensten in onze kerk. Bij elkaar zijn dit ongeveer 10 diensten per jaar. Op dit moment hebben we ongeveer 25 commissieleden, die ieder een of twee diensten per jaar organiseren.

Voor elke dienst zijn vier commissieleden verantwoordelijk. Zij stellen de gehele dienst samen, hierbij kun je denken aan het thema, de liederen, eventuele medewerking in de dienst en een weggevertje bij de deur. Daarnaast hebben zij contact met de dominee, organist en koster. Vaak wordt een van de vier commissieleden als coördinator aangesteld, zodat er een vast aanspreekpunt is voor andere partijen.

Een overzicht van de verschillende diensten:

–          Jeugddienst: Deze dienst is gericht op de jongeren van onze gemeente. We proberen hierbij altijd een pakkend thema te kiezen speciaal gericht op de jeugd.

–          Open Deur Dienst: Dit is een laagdrempelige evangelisatiedienst voor iedereen binnen en buiten de gemeente. We kiezen hierbij dan ook een thema die voor iedereen toegankelijk is.

–          Aangepaste dienst: Deze dienst wordt speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. We proberen altijd veel liederen te zingen tijdens deze dienst in combinatie met een vrolijk thema.

–          Kinderdienst: Deze dienst is vooral gericht op de kinderen uit onze gemeente. We proberen tijdens deze diensten het voor de kinderen zo begrijpelijk mogelijk te houden. De schriftlezing is bijvoorbeeld uit de Kinderbijbel en vaak vragen we ook medewerking van de kinderen in de dienst.

–          Biddag en Dankdagdienst: Dit zijn beide kinderdiensten. Vaak gaan de kinderen van de Ichthusschool met de hele klas naar deze dienst, daarom vragen we de school vaak om input voor de dienst.

–           Jeugdkerk:De jeugdkerk heeft tot doel de jeugd te bereiken met het evangelie en wordt in de grote zaal van de Schakel gehouden. Het is van groot belang dat de kerk en de jeugdkerk niet te ver van elkaar af groeien. Iemand die zich door het bereiken van een bepaalde leeftijd niet meer thuis voelt bij de jeugdkerk moet naadloos de weg kunnen vinden naar de reguliere erediensten.

Hebben jullie vragen of misschien leuke ideeën voor een bijzondere dienst, of misschien wil je een keer meewerken met het voorbereiden van een dienst, mail deze naar: cbd   @gkgenemuiden.nl

Agenda
  • Geen evenementen
  • Categorie

    Weekinfo

    Aanmelden weekinfo

    U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier