Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

 

De afkorting ZWO staat voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zending is de verkondiging van het evangelie. Werelddiaconaat is vanuit kerk en Christelijke overtuiging op zoek te gaan naar de noden in de wereld en daar hulp te bieden. Ontwikkelingssamenwerking is het ontwikkelen van activiteiten in landen waar de mensen het economisch minder hebben. De ZWO heeft als taak op zoek te gaan naar de ‘noden’ in de wereld. Deze ‘nood’ of simpelweg ‘hulpvraag’ kan op financieel vlak zijn, maar er zijn nog zoveel andere zaken waarbij hulp geboden kan worden. De Bijbel geeft onze meer dan voldoende opdracht om het Evangelie uit te dragen en om te zien naar hen die onze hulp nodig hebben. Het doel van de commissie:

 • Het onder aandacht blijven brengen van zendingsactiviteiten door de gemeente.
 • Het ontplooien van activiteiten om onze financiële bijdrage aan de wereldwijde nood te kunnen schenken.
 • Het geven van voorlichting en het ontwikkelen van belangstelling en zorg voor de medemens in ontwikkelingslanden.
 • Financiële adoptie

Door de kerk is een kind geadopteerd uit een derdewereldland van de stichting Woord en Daad. Deze adoptie houdt in: het voorzien in de kosten voor levensonderhoud en voor het volgen van onderwijs op een Christelijke school.

Agenda
 • Geen evenementen
 • Categorie

  Weekinfo

  Aanmelden weekinfo

  U kunt zich aanmelden voor de Weekinfo via het onderstaande formulier