Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

In diverse kerken in gemeente Zwartewaterland zal op 3 september of 10 seprachtig thema! Jezus liefde delen met de mensen om ons heen. Ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen plek. Ook zal een van de gehouden collectes op deze dag voor het Leerhuis zijn.

Het nieuwe programma boekje heeft u ( als het goed is ) al mogen ontvangen. Een prachtig gevarieerd aanbod! Met “oude “bekende maar hele mooie en opbouwende cursussenptember de Leerhuiszondag zijn. Op deze zondag zal er extra aandacht zijn voor het Leerhuis. Het thema voor het nieuwe seizoen is “ Leven delen”. Een . De diverse thema avonden willen wij van harte bij u aanbevelen. U kunt zich al opgeven voor de verschillende cursussen. Wilt u dit op tijd doen! Tot 3 weken van te voren kunt u zich opgeven. Mocht u het boekje toch niet hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met het Leerhuis. Kijk ook eens op onze website : www.leerhuiszwartewaterland.nl. Hier vindt u ook alle informatie over het nieuwe programma. Wij hopen u te mogen ontmoeten op een van de thema avonden of bij een cursus. Dat we veel mogen “delen” met elkaar!

 

Share

Wie vorig jaar (of al eerder) de cursus Discipelschap 1 heeft gevolgd, wordt nu van harte uitgenodigd om verder te gaan met cursus 2, met als doel: ‘Leren dienen in de gaven van de Geest’. Deze cursus heeft een hele praktische inhoud en toepassing, en duurt 10 lesavonden.

De Heere Jezus heeft ons beloofd dat wij door de Heilige Geest Zijn werken mogen gaan doen. Heel bijzonder. We zullen daarom allereerst naar Jezus gaan kijken, Hij is ons voorbeeld. Daarna volgen er lessen over het ontdekken en ontvangen van de gaven van de Geest en hoe wij hierin mogen uitstappen. En als laatste bespreken we het belang van Gebed, Geloof en de Zalving van God, om daardoor ruimte te geven aan de dynamiek en de kracht van de Heilige Geest.

De 1e avond wordt gehouden op donderdag 20 oktober 2016 Locatie  Hervormd Centrum, Genemuiden Aanvang  19.45 uur Prijs   € 30,- Leerhuis Zwartewaterland: info@leerhuiszwartewaterland.nl Zwartewaterland http://leerhuiszwartewaterland.nl

 

Share

Zondag 28 augustus is de start van het nieuwe seizoen van het Leerhuis. In uw gemeente zal deze start zijn op zondag 21 augustus.

Het thema voor komend seizoen is Jezus kleurt je leven!

Iedereen is anders, niemand is gelijk. En toch hebben we dezelfde Maker, dezelfde Schepper die ons allemaal schiep naar Zijn Beeld!

Op deze zondag zal er aandacht zijn in de kerk voor het Leerhuis. De 1e collecte zal voor het Leerhuis zijn. Het nieuwe programma boekje heeft u ( als het goed is ) al mogen ontvangen. Een prachtig gevarieerd aanbod! U kunt zich al opgeven voor de verschillende cursussen. Mocht u het boekje toch niet hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met het Leerhuis

( info@leerhuiszwartewaterland.nl). Kijk ook eens op onze website : www.leerhuiszwartewaterland.nl.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op een van de thema avonden of bij een cursus. Laten we dit seizoen elkaar tot opbouw en tot zegen mogen zijn.

Een hartelijke groet namens het Leerhuis

 

Leerhuis 1a

 

Share

In contact met vluchtelingen  : 11 maart en 22 april : de Poort, Zwartsluis

Je zal maar vluchteling zijn…
Alles is dan nieuw en anders en wat betekent dat in mensenlevens, belangrijk is om hen te helpen door in contact met ze te komen, in gesprek te gaan en hoe kun je dat beter doen dan door samen met ze te eten en/of te koken. Wij als Zwartewaterlanders kunnen iets voor de vluchteling betekenen. Samen eten is een begin…..

Sjabbat – De dienst in de Synagoge : 16 april : de Poort, Zwartsluis

De sjabbat (Hebreeuws: שַׁבָּת), ook sabbat, sjabbes of sjabbos (Asjkenazische / Jiddische uitspraak), is de wekelijkse rustdag in het jodendom. Sjabbat vindt plaats op zaterdag, de zevende dag van de joodse week en dient volgens de voorschriften in de Tenach in de eerste plaats te worden gevierd door een onthouding van alle arbeid. Volgens het eerste boek van de Tenach – Genesis – rustte God op deze dag uit van Zijn schepping die Hij in de zes dagen daarvoor tot stand had gebracht.
Op sjabbat wordt er ook een viering in de Synagoge gehouden, hoe gaat dat, wat zijn de gebruiken wat wordt er gelezen en gezongen?

Ronny Weijs en ds. Johan Duijster nemen ons deze morgen mee naar een dienst op Sjabbat, Johan Duijster geeft de informatie en Ronny Weijs zal ons de muziek (liederen) van de eredienst laten horen.

Liturgisch Bloemschikken : 23 april : Ontmoetingskerk, Hasselt

Symbolisch liturgisch bloemschikken vraagt om inspiratie en oefening voor iedereen die aan de slag met symbolisch of liturgisch bloemschikken.
Kortom, de workshop zal plaatsvinden in de vorm van luisteren, ideeën uitwisselen, bijpraten en zelf creatief bezig zijn. De opdracht zal te maken hebben met Pinksteren. Je hoeft geen ervaring te hebben met bloemschikken want……: IEDEREEN KAN HET ‘LEREN’!!!

Pubers in huis : 4 april : de Poort, Zwartsluis

Tijdens deze thema avond, bedoeld voor ouders van kinderen vanaf een jaar of twaalf (tot negentien), gaan we in op de algemene ontwikkeling van tieners en op de geloofsontwikkeling. Daarbij willen we stil staan bij de rol die ouders hebben in deze fase van het leven van hun kind en ook met elkaar in gesprek gaan/ervaringen met elkaar delen.

Er wordt op deze avond gezorgd voor een stuk informatie maar er wordt dus ook input van de deelnemers verwacht tijdens het groepsgesprek. Wanneer u zich inschrijft is het fijn als u van te voren al een vraag kunt insturen (kan tot uiterlijk vier weken van te voren via de mail) zodat uw vraag zeker aan bod zal komen. U kunt uw vraag ook meenemen naar de avond zelf zodat we er tijdens de avond met elkaar over kunnen doorpraten. De ervaring leert dat ouders elkaar vaak prima kunnen voorzien van adviezen.

Minimum aantal deelnemers: 12 (Omdat er een minimum aantal deelnemers is aangegeven voor deze avond, vragen we u zich op te geven voor deze avond, zodat we weten of de avond door kan gaan)

Voor meer informatie wat betreft tijden en kosten verwijzen wij u graag naar onze website : http://www.leerhuiszwartewaterland.nl/

 

 

Share

Leerhuis

Heeft u zich al opgegeven voor 1 van de cursussen van het nieuwe seizoen van Leerhuis Zwartewaterland?
Dat kan op de website: www.leerhuis-zwartewaterland.nl!

Let op, voor een aantal cursussen is een deelnamelimiet! Geef u dus snel op!

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten