Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Moderamen

Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerk en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. In het moderamen hebben zitting: de predikant, preses-ouderling, 2e preses-ouderling, scriba-ouderling, een jeugdouderling, de voorzitter van de diaconie, ouderling kerkrentmeester

Categorie
Aanmelden voor de Weekinfo