Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Gemeenteavond 2019


Agenda:

1. OPENING
2. SCRIBA
2.1 Vaststellen notulen vergadering 23 mei 2018
2.2 Jaarverslag 2018
2.3 Inventarisatie rondvraag
3. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
3.1 Jaaroverzicht 2018
3.2 Jaarrekening 2018
3.3 Beleidsvoornemens
4. < P A U Z E >
5. BEANTWOORDING RONDVRAAG
6. BELEID EN ORGANISATIE – IN VERBINDING
6.1 Gebed
6.2 Verbindingsgroepen
6.3 Ontvangst Hal van de Schakel
6.4 Geloofservaringen
6.5 Verbindingsdiensten
7. SLUITING
8. “IN VERBINDING”
 

De bij deze vergadering behorende documenten:

Klik hier voor  –> Verslag gemeentevergadering 2018

Klik hier voor –> Jaarverslag 2018

Categorie
Aanmelden voor de Weekinfo