Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Werkgroep vluchtelingen Genemuiden

Het is alweer zo’n twee jaren geleden dat de plaatselijk kerken de handen ineen geslagen hebben bij de opvang van vluchtelingen binnen onze woonplaats. Tijd voor een update. Momenteel bestaat de werkgroep uit een 20 – tal vrijwilligers. Waaronder een groep vrijwilligers die eens in de 6/8 weken een gezamenlijke maaltijd organiseert voor alle vluchtelingen binnen Genemuiden en belangstellenden. Daarnaast houdt zich een groep vrijwilligers bezig met het verlenen van diensten t.b.v. de inrichting van de woning van nieuwkomers. Als laatste zijn er buddy’s die de mensen regelmatig opzoeken, hen ondersteunen bij de sociale integratie. Concreet betekent dit een kopje koffie of thee drinken, kennismaken bij de buren, fietsles geven en leren hoe je een fietsband plakt en dat er in Nederland zeker een regenpak nodig is. Maar ook het regelen van bijv. een stukje bouwland, taxi zijn naar de internationale dienst in Kampen, verdriet delen wanneer de gezinshereniging lang duurt, maar ook blijdschap delen omdat er hereniging heeft plaatsgevonden. Momenteel gebeurd dit bij 6 gezinnen/alleenstaande statushouders. Vluchtelingen die een status hebben gekregen en zonder familie en bekenden hun weg moeten vinden in een onbekend land met een geheel ander cultuur dan de hunne. Onze doelstelling is om vluchtelingen binnen Genemuiden goed te kunnen laten integreren en hen een warm gevoel te geven van onze Genemuider samenleving. Onze missie is om gehoor te geven aan de opdracht die God ons geeft in Math. 25 vers 35:

 

                       Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven;                                                                                                                

                         Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;                                                                    

                     Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

 

Wilt u ook gehoor geven aan deze opdracht? Meld u dan aan als vrijwilliger of vraag naar meer info via r.a.eenkhoorn@gmail.com / 06-51631109

Hartelijke groet,

Anita Eenkhoorn

Coördinator werkgroep vluchtelingen Genemuiden

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten