Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Nieuwjaarstoespraak 2018 – thema : beweging

Onderstaand de nieuwjaarstoespraak zoals deze door de voorzitter van de kerkenraad tijdens de dienst op nieuwjaarsdag is uitgesproken.

Goedemorgen gemeente, fijn dat u er bent en dat we weer samen mogen komen op deze nieuwjaarsmorgen om elkaar te ontmoeten en maar vooral ook om de Zegen te ontvangen voor het nieuwe jaar 2018.

 

Bewegen en bewegingen

 

Heeft u vorige week woensdagavond ook het jaaroverzicht van het journaal gezien. In een uur tijd trekken bewegende beelden van de gebeurtenissen voorbij, die het afgelopen jaar het wereldbeeld kleurden.

 

Een aantal van die gebeurtenissen trokken de aandacht, omdat ze het afgelopen jaar voortdurend in het nieuws waren, bewegingen die ook invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven:

 

  1. Het klimaat wat sterk aan het veranderen is. Het smelten van de ijskappen op de noordpool. De luchtverontreiniging, die onzichtbaar is, maar zich steeds meer aan ons opdringt.  De tropische stormen die enorme schade toebrengen aan de leefomgeving van de mens.
  2. Dan de dictators die hun eigen mensen onderdrukken de zgn. etnische minderheden met als gevolg dat velen vluchten en hun huis en haard achter zich moeten laten.
  3. De wereldorde lijkt volledig op z’n kop gezet door de nieuwe president in Amerika.
  4. In Nederland wordt een nieuwe regering ingesteld met daarin een belangrijke rol voor christelijke partijen. Kunnen het rentmeesterschap en naastenliefde ook daadwerkelijk weer voor het voetlicht gebracht worden ?

Economisch gaat het weer goed. De werkloosheid daalt stevig en als je werk hebt profiteer je er van mee.

  1. Maar wanneer dat niet het geval is dan merk je dat de vangnetten wel erg sober zijn geworden, voedselbanken zijn nodig om de toenemende stroom van mensen die onder het bestaansminimum leven te kunnen helpen.  De diakenen vervullen hierbij een hele actieve rol.

U zult wel misschien wel denken, moeten deze sombere bespiegelingen nu op nieuwjaarsdag. We hebben vannacht net de jaarwisseling gevierd met vrienden, familie of buren en hebben op het nieuwe jaar een glaasje gedronken. De goede voornemens zijn uitgewisseld en natuurlijke gaan we de 1e maand van het nieuwe jaar weer volop bewegen om ‘het fysiek’ goed op orde te brengen. Vol  goede moed zien we uit naar de kansen, ook voor de jongeren,  die in de onze maatschappij geboden worden. Prachtig toch,    jazeker. Maar hoe u het ook beleeft,  de conclusie kan wel getrokken worden dat de wereld meer dan ooit in beweging is.

 

Naast alles wat in ons dagelijks leven ook speelt is er de vraag of er nog wel ruimte is voor de kerk of misschien anders gezegd : Het Geloof.  Onlangs hebben we als afvaardiging van de kerkenraad een vergadering bijgewoond van de nieuwe classis  over de bewegingen binnen de Protestantse Kerk Nederland.  We merkten op dat ook op landelijk niveau een andere sfeer ontstaat van het niet alles willen voorschrijven, maar meer het werken vanuit een 3-tal  kernbegrippen :

 

Transparantie – Eenvoud – Ruimte

 

Begrippen die kerkenraden de mogelijkheid bieden, om ook plaatselijk meer de eigen identiteit van de gemeente vorm te geven. Ook binnen onze gemeente klinkt regelmatig de opmerking van wat moet ik met zo’n grote organisatie, ik wil ruimte hebben om gewoon christen te zijn en daarin mijn geloof te beleven en uit dragen. Onze gemeente heeft natuurlijk een heldere organisatie nodig, maar het mag niet meer zijn dan een hulpmiddel om als gelovigen vorm te geven aan het navolgen van de Here Jezus Christus.  Navolgers die samenkomen als gemeente.

 

Maar welke opdracht heeft Christus ons dan gegeven :

– Heb de Here, Uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand

– Heb uw naaste lief als uzelf

– Ga en maak alle volken tot Mijn discipelen

– Doop hen in de naam van de Vader, De Zoon en de Heilige Geest

– Leer hen de geboden te onderhouden

 

Als u deze aloude woorden op u in laat werken, dan weten we hernieuwd wat ons te doen staat in 2018 met en in onze jonge gemeente. Zijn we warm, koud of mogelijk lauw. In deze tijd wordt van ons beweging gevraagd. Kunnen we dat uit onszelf ? Nee, maar wel onder de Zegen van God de Vader, die zelf eerst De Beweging naar ons toe heeft gemaakt in Zijn Zoon Jezus Christus.

Die Zegen willen we elkaar dan ook toebidden als we als pelgrims verder reizen ook door het nieuwe jaar 2018.

 

Tot slot

Ds. Postma en mevrouw Postma, namens de kerkenraad en gemeente,  willen wij u ook alle goeds toewensen voor u en de kinderen. Wij bidden u Gods Zegen toe op al uw arbeid en spreken voor het komende jaar ook het vertrouwen weer uit in de voortzetting van de goede samenwerking. Dit geldt natuurlijk ook voor onze kerkelijke werker Henrieke Groenwold, de koster Miranda Beens en alle organisten, vandaag vertegenwoordigt door Tjaco van de Weerd, samen met hun gezinnen.

 

Gemeente namens de kerkenraad mag ik u een gezegend, gezond en vooral een ‘beweeglijk’ 2018 toewensen.

 

 

 

 

 

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten