Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Mededelingen van de kerkenraad mei 2018

Thema seizoen 2016-2018

Het thema voor dit seizoen is ‘deel je leven’

Gebedsgroep, gebedsvorm in onze gemeente
Maandag 4 juni en 18 juni vanaf 18.45 uur, Kerkelijk Bureau. U bent van harte uitgenodigd.

Gemeenteavond

De Gemeenteavond zal dit jaar gehouden worden op d.v. woensdag 23 mei 2018. Graag deze datum alvast noteren. Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad maakt met dankbaarheid bekend, dat van de 10 vacatures er 6 zijn vervuld. Er zijn nog 3 vacatures voor wijkouderling en voorzitter Kerk naar Buiten. De bevestiging zal plaatvinden in de morgendienst D.V. 1 juli.       Tevens zal er dan afscheid worden genomen van de aftredende ambtsdragers. Wij vragen uw gebed voor de vervulling van de nog openstaande vacatures

Belijdenis      

Na een jaar, onder leiding van ds. Postma, belijdeniscatechisatie te hebben gevolgd, deelt de Kerkenraad met vreugde en dankbaarheid mee, dat onderstaande broeders en zusters belijdenis van hun Geloof wensen af te leggen. De belijdenisdienst zal worden gehouden d.v. 20 mei, 1e Pinksterdag, in de morgendienst.

– Marijke Beens – Riesebosch, Pastinaak 25, wijk 12.

– Bas Beuzenberg, Tureluur 43, wijk 6.

– Leroy van Dijk, Dokter Baxstraat 35, wijk 8.

Berichten en voorbede                                                                                
Graag persoonlijk bericht bij: geboorte, trouw en rouw, ziekenhuisopname of verhuizing. Het liefst een kaartje en/of mail naar de scriba.

Ook wanneer u/jij voorbede of dankbede wilt in de Eredienst, dit persoonlijk (of door naast familielid) doorgeven, liefst per mail naar de dominee, scriba of uw wijkouderling. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er verkeerde, onvolledige en/of te late gegevens worden doorgegeven.

Uitzending Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn rechtstreeks te volgen en/of achteraf te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Tot slot                                                                                                    
Tot ziens bij; de zondagse Erediensten, de koffie, het jeugdwerk, het thuiswerk, ergens als stille kracht in de Gemeente.

 

Uw kerkenraad  

 

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten