Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Mededelingen van de kerkenraad februari 2018

Thema seizoen 2016-2018

Het thema voor de komende seizoen is ‘deel je leven’

Gebedsgroep, gebedsvorm in onze gemeente
Maandag 19 februari en 5 maart vanaf 18.45 uur, Kerkelijk Bureau. U bent van harte uitgenodigd.                                                 .

Middagdienst op zondagen bij het houden van Jeugdkerk

Per jaar wordt er vijf keer Jeugdkerk georganiseerd, de Jeugdkerk die ’s avonds plaatsvindt heeft geleid dat de reguliere eredienst ’s middags wordt gehouden. De belangstelling voor de reguliere middagdienst is echter sterk afgenomen en de Jeugdkerk is doorgegroeid naar een dienst die voldoet aan de voorwaarden van een eredienst. Daarom heeft de kerkenraad op 15-01-2018 besloten om de middagdienst, op zondagen bij het houden van Jeugdkerk, vanaf heden te laten vervallen.

Werkzaamheden preses Bert Boes

Gedurende de herstelperiode vanwege een operatie welke broeder Bert Boes moet ondergaan, zal het dagelijks bestuur de taken en werkzaamheden van de preses tijdelijk overnemen.

Indien er vragen of activiteiten zijn, wilt u dan het GKG-mailadres gebruiken; preses@gkgenemuiden.nl

U kunt ook contact zoeken met één van de onderstaande personen.
Herman Schra, Filmon van Ittersum, Henrik Beens

 

We willen u vragen om Bert mee te nemen in uw gebeden, dat hij kracht mag ontvangen van onze Vader in de komende periode.

Gemeenteavond

De geplande gemeenteavond van woensdag 11 april 2018 is door omstandigheden verplaatst naar woensdag 23 mei 2018.

Bijeenkomst ouderen

Op maandag 8 januari 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een aantal kerkenraadsleden in overleg is gegaan met een aantal ouderen uit onze gemeente. Het doel van deze bijeenkomst was om samen met een aantal ouderen uit onze gemeente van gedachten te wisselen.

Thema’s zoals “Kerkdiensten”, “Praktische hulp en ondersteuning” en “Pastoraat” werden gezamenlijk besproken.
Namens de ouderen van onze gemeente waren de volgende broeders en zusters vertegenwoordigd: Albert Tuin, Lenie van Es, Herma van de Pol , Jan Bruintjes, Rika Bakker, Herman Mulder
Namens de kerkenraad van onze gemeente waren de volgende broeders en zuster vertegenwoordigd: Harm Mulder, Betty van Dijk, Bert Boes

Zowel de aanwezige ouderen als de kerkenraadsleden vonden het een constructieve bijeenkomst. Mocht u nieuwsgierig zijn wat er zoal besproken is, kunt u gerust contact zoeken met één van de bovengenoemde broeders en zusters.

Voorbede voor nieuwe ambtsdragers
De formulieren met namen voor ambtsdragers zijn bij u opgehaald en worden geteld. In de komende periode zal de kerkenraad de voorgedragen kandidaten, conform ons verkiezingsreglement, gaan benaderen.

Wij roepen u als gemeente op om deze zoektocht naar ambtsdragers in uw persoonlijke gebeden te gedenken, opdat Hij zal voorzien.

Ontheffing ambtsdrager

De kerkenraad heeft ontheffing uit het ambt verleend aan zr. Jeanet Visscher op haar verzoek. Al een poosje bleek het om persoonlijke redenen niet meer te gaan zoals ze graag zou willen. De combinatie van werkzaamheden werd te veel. Wij zijn dankbaar voor het (bezoek)werk dat zr. Visscher heeft mogen doen. We wensen haar Gods zegen toe samen met haar gezin. Praktisch gezien zal deze vacature meegenomen worden met de lopende ambtsdragerverkiezing.

Weekinfo

Graag houden we u op de hoogte met de laatste informatie uit de gemeente, daarom wordt wekelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd met informatie over de komende kerkdiensten, activiteiten en andere mededelingen.

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, u kunt zich aanmelden via de website: www.gkgenemuiden.nl. Mededelingen of activiteiten voor de weekinfo kunt u uiterlijk tot donderdagmiddag 12.00 uur mailen naar:
weekinfo@gkgenemuiden.nl

Berichten en voorbede                                                                                
Graag persoonlijk bericht bij: geboorte, trouw en rouw, ziekenhuisopname of verhuizing. Het liefst een kaartje en/of mail naar de scriba. Ook wanneer u/jij voorbede of dankbede wilt in de Kerkdienst, dit persoonlijk (of door naast familielid) doorgeven, liefst per mail naar de dominee, scriba of uw wijkouderling. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er verkeerde, onvolledige en/of te late gegevens worden doorgegeven.

Uitzending Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn rechtstreeks te volgen en/of achteraf te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Tot slot                                                                                                    
Tot ziens bij; de zondagse Erediensten, de koffie, het jeugdwerk, het thuiswerk, ergens als stille kracht in de Gemeente.

Uw Kerkenraad

 

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten