Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Jeugdpastoraat Gereformeerde Kerk Genemuiden

We zijn alweer een jaar bezig. Met het jeugdpastorale team (kortweg JPT) ontmoeten we jongeren. Vorig jaar benaderden we alle kinderen die toen 13 werden. Dit jaar benaderen we hen opnieuw plus de kinderen die dit jaar 13 zijn/worden. We schreven er al eerder over maar soms stellen we dingen bij en soms is het goed om nog even te herlezen wat we nu precies aan het doen zijn.

Onze missie
Vanuit de gereformeerde kerk in Genemuiden vinden we het belangrijk dat elke jongere in beeld is. Zij leven, net als wij, in een tijd waarin veel op ons afkomt. Het is belangrijk dat onze jongeren een basis hebben waar ze op terug kunnen vallen. Deze basis is in eerste instantie het gezin. De meeste kinderen in onze gemeente zijn gedoopt. Bij het doopvont hebben de ouders een belofte gedaan. Dit deden ze echter in het midden van de gemeente. Daarom willen we vanuit de gemeente ook graag in contact blijven met onze jongeren. We willen graag weten hoe het met ze gaat, wat hen interesseert en samen met hen onderweg zijn/ op weg gaan. We willen graag zo nu een dan een stukje naast hen lopen op het pad wat zij mogen gaan; hun eigen weg, met God.

Hoe?
We proberen een band op te bouwen met kinderen wanneer zij club of kindernevendienst of catechese bezoeken. Soms ontmoeten we hen ook bij een activiteit van Y4Y. Deze vormen van contact zijn goed en hier willen we ook zeker mee doorgaan. Het kent echter ook beperkingen omdat het groepsactiviteiten betreft en omdat niet elk kind/elke jongere deze activiteiten kan of wil bezoeken. Bovendien leggen we in het aanbod geloofsonderwijs voor 13 t/m 16 jarigen het accent op het gesprek tussen de ouders en hun kinderen zelf. Daarom kozen we voor dit aanbod erbij. We willen de jongeren immers ook zelf graag blijven ontmoeten. Elke jongere van 13 t/m 18 jaar wordt dan ook individueel gekoppeld aan iemand van het JPT.

Wat gebeurt er op dit moment concreet?
Vorig jaar hebben de JPT-ers (zo noemen we dus iemand van het jeugdpastorale team) contact opgenomen met de 13 jarige jongeren die hem of haar zijn toegewezen.

Zij stuurden de jongeren een kaart waarmee zij zich voorstelden en belden daarna voor een kennismakingsafspraak. Dit jaar zetten zij de inmiddels gelegde contacten voort en worden de nieuwe groep 13 jarigen ook benaderd. De JPT-er zal zich in eerste instantie altijd richten op het ‘gewoon’ kennen van de jongere. Het weten waar de jongere staat, wat hem of haar interesseert en wat hem of haar bezig houdt; dat is waar het gesprek begint. Er zal dus (in overleg) vaak iets gepland worden wat de jongere leuk vindt om te doen (iets sportiefs, iets creatiefs, net waar de behoefte ligt). Vanuit het vertrouwen wat dan kan ontstaan is er ook ruimte voor het geloofsgesprek. We koppelen meisjes aan vrouwelijke JPT-ers en jongens aan mannelijke JPT-ers. In principe wordt elke jongere eenmaal per jaar bezocht tenzij er behoefte is aan/ruimte is voor meer afspraken. Zo bouwen we deze vorm van pastoraat langzaam op. Na deze jaren worden de jongeren ‘overgedragen’ aan de wijkouderling.

Vertrouwelijk
De JPT-ers gaan vertrouwelijk om met alles wat hen ter ore komt. Dat hebben ze beloofd. Ze melden wel welke jongere zij hebben gesproken en kunnen overleggen met elkaar, met de predikant of kerkelijk werker als zij zich zorgen maken. Ook dit gebeurt alleen in vertrouwen. De uitvoering van het jeugdpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen (kerkenraad) en de kerkelijk werker.

De Bijbel over pastoraat
Pastor betekent ‘herder’. Dit woord kom je weinig tegen, behalve in de bijbel. De vergelijking met een herder komen we keer op keer tegen.
‘Ik ben de Goede Herder’ zegt Jezus in Johannes 10: 11. Een Herder die Zijn schapen kent en Zijn leven voor hen geeft. En Hij zet weer mensen in om herder te zijn voor anderen. In Ezechiel 34: 15 en 16 staat prachtig beschreven wat de taken van een herder zijn: hij laat zijn schapen uitrusten, zoekt verdwaalde en weggejaagde schapen en brengt ze thuis. Hij verzorgt de gewonden en de zieke schapen maakt hij beter, kortom hij zorgt voor ze zoals een herder voor schapen hoort te zorgen. Vanuit dat verlangen en vanuit het voorbeeld wat Jezus als Goede Herder geeft willen wij graag de jongeren ontmoeten.

Nog geen bezoek gehad?

Zoals gezegd zijn vorig jaar alle 13 jarigen benaderd. Ofwel alle tweedeklassers. Heb je geen kaart ontvangen laat dit dan alsjeblieft weten. Dan is er iets niet goed gegaan. Ben je recent 13 geworden/dit jaar naar de tweede klas gegaan, dan kun je binnenkort een kaart door de bus verwachten. Soms krijgen we de vraag van ouders van 15 jarige jongeren. Zij merken dan terecht op dat hun kind wel bij de doelgroep hoort maar nog niets is bezocht. Dat klopt dus. We zetten het JPT stap voor stap op. Doordat de groep JPT-ers elk jaar groeit kunnen we elk jaar een groep kinderen extra bezoeken. Dit jaar zullen de tweede en derde klassers in beeld zijn. Over een paar jaar hopen we dus met alle 13-18 jarige jongeren contact te hebben. Mocht je nu in de derde klas of hoger zitten en je hebt behoefte aan contact dan kunnen we dat voor je regelen. Ouders mogen ons hiervoor uiteraard ook benaderen.

Wat kunt u doen?
Het werk wat de JPT-ers doen heeft uw steun hard nodig. Wilt u dit belangrijke werk meenemen in uw gebed?

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met
Thomas Kruider Thomaskruider@gmail.com telefoon: 0620571453
Henrieke Groenwold: pastoraalwerkster@gkgenemuiden.nl 0610564510

 

 

 

 

 

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten