Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

College van Kerkrentmeesters

De laatste maanden zijn we onder andere bezig geweest om de zaal van opvang voor onze jongste leden op te knappen. Er is een laminaatvloer gelegd (i.v.m. hygiëne) en de lambrisering is vernieuwd. Voor de langere   termijnen beraden we ons op de klimaatbeheersing in kerk en bijgebouwen maar we hebben op dit moment nog niet de financiële mogelijkheden om hierin te investeren. Betreft financiën hebben we onlangs de financiële begroting van 2018 vastgesteld, we zijn dankbaar dat we een positieve begroting kunnen presenteren. Wel moeten we hier als kanttekening plaatsen dat we overige opbrengsten in begroting hebben moeten meenemen om een positief resultaat te krijgen. Een korte toelichting van de financiële begroting:

Opbrengsten 2018
Ontvangsten kerkelijke bijdrage € 175.000,00
Bijdragen gemeenteleden (collectes, exploitatie schakel) € 43.000,00
Overige opbrengsten € 22.150,00
Totale opbrengsten € 240.150,00
Uitgaven  
Bestedingen pastoraat € 123.770,00
Loonkosten (o.a. koster, organisten e.d.) € 32.500,00
Bijdragen andere organen binnen de kerk € 12.500,00
Lasten kerkelijk gebouwen (inclusies afschrijving) € 41.080,00
Overige lasten € 28.900,00
Totale uitgaven € 238.750,00
   
Resultaat (positief) € 1.400,00

 

 

Actie kerkbalans 2018:

Tussen 22 januari en 5 februari zullen de wijk-medewerkers weer bij u langs komen met de jaarlijkse actie kerkbalans. Bovendien zullen ze later in dezelfde periode de retourenveloppe met uw toezegging van 2018 weer op komen halen. Jaarlijks is het een terugkerende actie, de opbrengst van de actie kerkbalans bepaalt grotendeels de mogelijkheden voor de kerk het komende jaar. Voor ons als college een zeer spannende periode.

Wij vertrouwen er op, dat u een weloverwogen besluit neemt over uw gift 2018 en bijdraagt naar vermogen. Dit kunt u met uw toezegging kenbaar maken.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamel-inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

 

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een schriftelijke overeenkomst opstellen met ons. Alvast bedankt voor uw toezegging.

Vrijwillige bijdrage 2017:

Van ca. 25 leden hebben we betreft vrijwillige bijdrage 2017 wel een opgave ontvangen echter naar ons weten geen betaling, dit gaat in totaal om een bedrag van € 6.065,-. Wij willen u verzoeken, wanneer u nog niet in gelegenheid bent geweest, per omgaande te betalen of ons een reactie te geven wanneer er niet de mogelijkheid is om te betalen. Uw bericht zullen we discreet behandelen. Op het toezeggingsformulier vrijwillige bijdrage 2018 staat bovenaan de brief eventueel het bedrag wat wij van 2017 nog niet ontvangen zouden hebben.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het college per mail: collegevankerkrentmeesters@gkgenemuiden.nl of bel 06-13539479.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

 

 

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten