Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

College van Kerkrentmeesters

De voorjaarsmarkt welke op 10 maart 2017 is gehouden heeft een bedrag opgeleverd van ca. € 6.000,-. Het college gaat dit bedrag reserveren voor groot onderhoud aan de klokkentoren welke eraan zit te komen. Alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt willen we hiervoor bedanken, zonder jullie inzet was dit mooie resultaat niet tot stand gekomen. Dank!

De voorlopige stand van toezeggingen actie kerkbalans 2017 is op dit moment € 174.054,-. Binnenkort zullen we leden waarvan we nog geen toezegging hebben ontvangen een herinnering sturen.

Woensdag 22 maart 2017 is op de gemeenteavond de financiële jaarrekening 2016 van onze gemeente gepresenteerd. Financieel hebben we 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 3.734,- in 2015 was dit € 3.004,-. Wanneer iemand graag meer toelichting wil van financiële administratie dan verzoeken wij u naar onderstaand adres te mailen of Herman Schra (06-13539479) aan te spreken.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar:

collegevankerkrentmeesters@gkgenemuiden.nl

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten