Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Wat valt er wat te beluisteren in deze wereld. Overal klinkt er wel geluid, geroep, wordt iets aangeprezen. Neem dit! Doe dat!

Luisteren is een kunst. Waar ik me persoonlijk erg aan kan storen maakte ik afgelopen weekend weer mee. Ik zat bij een orgelconcert. Het laatste akkoord klonk. Zodra de toetsen werden losgelaten begonnen er, dwars door de nagalm heen, al mensen keihard te klappen. Dan heb je niet geluisterd in mijn beleving. Dan kwam je om te klappen in plaats van het echt mee te maken en door te laten dringen wat er nou werkelijk op je af kwam. Het is als een direct ‘amen’ roepen als er iets gezegd wordt….zo snel, dat je er nog niet over nagedacht kán hebben.

Of, als laatste, als je aan een groep kinderen iets verteld…moeten de pauzes tussen de woorden niet enkele seconden duren….want dan maken ze zelf alweer geluid… Nee, dit zeg ik niet om negatief te doen. Wel om onze cultuur een spiegel voor te houden. Wat gebeurd er? Hoe vruchtbaar is het? Of is het een veeg teken….een veeg teken van wat? Een zoveelste herhaling van de geschiedenis op termijn? Doodeenvoudig omdat we niet hebben geluisterd naar de geschiedenis? Natuurlijk, het overkomt ons allemaal wel eens. Je kan niet altijd overal lang over nadenken. En toch wordt 7 maal gezegd tot de gemeente in Openbaring 2 en 3 ‘wie oren om te horen heeft, laat hij luisteren wat de Geest zegt’. Wat zegt de Heilige Geest? Leer       luisteren. Dat werpt vervolgens namelijk ook een ander licht op het strijden. In de eerste plaats zal het strijd geven. Ja, want wat Gods Geest wil is niet altijd waar de wereld op zit te wachten. En in de tweede plaats zal het ook kracht kunnen geven om te strijden, immers, de Geest zei het!?

Laten we elkaar voortdurend zegenen met open oren om Zijn stem, strijdende, te leren verstaan. Want strijden is het. Tijd te nemen om Hem te leren verstaan. Dat gaat niet vanzelf. Maar, staat er achteraan in Openbaring: Wie overwint, zal de kroon des levens ontvangen en te eten krijgen van de Boom des Levens, Jezus Zelf.

Shalom, Imko Postma

 

Share

 

Komende zondag 11 februari hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Heilig betekent ‘apart gezet voor een speciaal doel’. Het doel is in gehoorzaamheid aan Zijn tafel aan te gaan zitten. S ’morgens willen we lezen uit Johannes 1. Parallel met de kindernevendienst, bij wie ook het paasproject start. ‘de nieuwe schepping’ is het thema.

Vervolgens zou ik in de lijdenstijd willen kijken naar een aantal offers in het oude Testament. Deze offers werden door God in gesteld in de tempel. Als Jezus grote Lam dat geofferd werd is, eens en vooral, kan het niet anders of deze offers leren ons iets over het offer van Jezus! Ik ben benieuwd wat, want dat heb ik nog niet allemaal uitgeplozen 😉

We wensen en bidden elkaar gezegende, bemoedigende en opbouwende diensten toe. Toelevend naar Pasen.

 

Share

‘Wat gaat de tijd snel’ is een gevleugelde uitspraak, een cliché bijna. En toch is het maar al te waar, iedere keer weer. Ons eerste ‘lustrum’ van wonen in Genemuiden zit er op. Dat was en is ‘warm’, zoals het ook in de gemeente van Smyrna was, waar ik afgelopen zondag over mocht spreken.

Tegelijk ook de tegenstellingen, tijd die snel gaat, tegenover tijd die er niet meer zal zijn in Gods werkelijkheid. We mogen hier vrijuit het Woord van God bestuderen en uitleven. Maar zelf vraag ik me wel af hoe lang dat nog zal kunnen. Waarom? Nee, ik ben niet pessimistisch, zeker niet, maar als ik het evangelie lees dan staat het volgen van Jezus toch vaak haaks op wat de samenleving van mensen graag wil. Dus vroeg of laat doen we of water bij de wijn, of er komt enige verdrukking omdat we Jezus willen volgen. Maar dat lijden brengt ons een ‘alles te boven gaand eeuwig gewicht aan heerlijkheid’ 2 kor.4:17.

 

Gods zegen en wijsheid toegebeden,

Imko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Wat is oud? Wat is nieuw? Voor je het weet is het nieuwe alweer oud. Een telefoon die je vandaag koopt is morgen, zeker wat software betreft, alweer veroudert. Alleen het leven wat jij en ik leven is altijd bij de tijd. Zeker kan je je ‘ouderwets’ voelen. Dat je niet meer met de tijd mee lijkt te kunnen (of willen) komen. Of juist dat je voorop lijkt te lopen. Maar toch is volgens mij het leven wat je leeft altijd simpelweg in het nu. Wat jij leeft, voelt, doet of spreekt…is nu. Is actueel. Is ‘up to date’.

Paulus doelt bij deze woorden op de mensen die geloven. Die ‘in Christus’ zijn. Voor hen is het oude leven definitief voorbij. Het nieuwe is gekomen.

Ik moet dan denken aan de software die bijna alle apparaten en auto’s aanstuurt. De prestaties van een auto, pk’s, snelheid, zuinigheid, wordt vrijwel geheel bepaald door de computersoftware. Niet zozeer door hoe de auto eruit ziet. Of er roest op zit of iets dergelijks. Zo hebben ook wij met dat we van Christus zijn een nieuwe Geest ontvangen en daarmee is het nieuwe gekomen. Het nieuwe leven met meer mogelijkheden dan ooit. Omdat we alles in Hem nu bezitten, als zonen, als dochters van de Levende.

Dan kan je de beste besturingsprogramma’s hebben op je auto…toch gaat ie nog wel roesten na verloop van tijd. Toch kan een defecte accu eens voor startproblemen zorgen. Als je dat ook constateert in je eigen leven betekent dat dus NIET dat je niet nieuw vanbinnen zou zijn. Net zoals je met een goed afgeregelde auto nog steeds een ongeluk kan maken.

De Heilige Geest is nieuw in jou….maar weet ik Hem wel te vinden en aan te spreken, te gebruiken?

De media en reclame om ons heen is erop gericht onze geest uit te schakelen, zodat we passief met ons lijf en ziel dingen kopen die zij graag willen. Door het geloof mogen we weer leren naar onze geest te luisteren, waar de Heilige Geest in mee wil komen.

Dat vereist regelmatige stille momenten in je leven. Dat vraagt discipline.

Maar de vrijheid die het geeft….. Aan de buitenkant is het van mn auto niet te zien dat ie beter afgesteld, getuned is. Maar in prestaties is ie niet meer te vergelijken met daarvoor.

Dát Geestvervulde leven bidden we elkaar toe in 2018. Sterker nog, dat we daar uit gaan leven. Het nieuwe IS al gekomen.

Shalom,

Imko

 

 

Share

Soms kan je in zo’n periode zitten dat je je in het ‘midden’ voelt. Vele    mensen lijken een doel te hebben….maar jij hebt geen idee waar en hoe nog ‘te scoren’, of voor te leven. Dit kan door van allerlei omstandigheden zo gekomen zijn. Zo’n middenveld wordt gekenmerkt doordat je aan beide kanten een doel ziet staan waar mensen naartoe werken, of juist anderen er goed vanaf te kunnen houden (rondom elk doel staat ook een verdediging in de sport). Zo lezen we ook in de Bijbel van prachtige vergezichten, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen verdriet of rouw meer zal zijn. Dat is mooi….maar hebben we nu nog niet. Daarom kijken we soms gauw een andere kant op. Ik hoor daar Paulus spreken: ‘laten we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare eeuwig…wij worden van binnen van dag tot dat vernieuwd’ (2Kor.4:17 vv). Prachtige geloofstaal, een geloofswerkelijkheid ook…alleen voel je dat in zo’n ‘middenveldperiode’ bijna niet. Je weet en voelt niet aan den lijve waar je het nu eigenlijk voor doet. Want ondertussen is het best hard werken daar in dat veld.

Wel dat je je ene voet voor de ander mag zetten. Dat we elkaar mogen vertellen en bemoedigen van wat Hij toch heeft gedaan. Hoe Hij toch verder ging. Met de wereldgeschiedenis, met de kerk, met jou en mijn leven.

Want uiteindelijk zal de dood niet het laatste woord hebben. Maar het Leven.

Jezus, Het Teken van Leven.

Laten we ons, in welk veld, op welke positie we ons dan ook bevinden daaraan vastgrijpen. Vaste grond. Vaste toekomst, in Hem.

Soli Deo Gloria

Imko Postma.

 

 

Het kan helpen te weten dat het middenveld waarin je je beweegt er enkel is en kan zijn…bij de gratie van die andere twee. Waar het allemaal wat duidelijker lijkt. Lijkt, want ook dat is niet altijd wat het lijkt.

In dat middenveld van je leven is het hard werken. Net als het middenveld in de sport. Je scoort niet, dat kan niet eens vanuit die positie, maar het is daar hard werken, overleven.

Maar overleven leidt tot Leven. Jezus leefde het leven in en omwille van het middenveld. Hij overleefde de dood, uiteindelijk. Hij werd geboren en er kwam meteen een crisis in het leven van de mensen van Bethlehem.

Leven achter de Here Jezus aan, is Leven in het Licht, ja!, maar dat betekent niet dat je het zelf altijd direct ziet.

 

Share

Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn’, zo roept en schrijft Jeremia in de Klaagliederen.(3:22). Hij zegt dit terwijl hij zit op de nog rokende puinhopen van Jeruzalem. Zijn stad, Gods stad in puin. In eerste instantie dankt Jeremia dan ook niet. Het voelt voor hem alsof hij geen lucht meer krijgt, alsof zijn ziel uit hem is weggehaald. ‘mijn kracht is vergaan’:18.

Maar dan raapt hij zichzelf bij elkaar en richt zich op zijn God. Vergeleken bij wat het volk God had aangedaan in de loop der jaren….was het niets minder dan goedheid van God dat een groot deel van het volk nog in leven was! Zo realiseert Jeremia zich. ‘Groot is Uw trouw’, proclameert Jeremia dan ook verder. De Here is goed, voor niet goede mensen. Nee, niet alles is daarmee leuk of mooi of goed. Maar als we ons in onze nood richten in dank tot God…dan krijgen we wel meer zicht op wie Hij is. En dat Hij jou deel wil zijn.

Zo vervolgd het ‘klaaglied’ zich. ‘Mijn deel is de Here’, (3:24).

God danken ondanks alles is een slag in het gezicht van satan, die niets liever wil dan dat we God gaan verwensen. Jeremia heeft letterlijk zelfs niets meer…en toch is er hoop. Heeft hij hoop. Want het enige wat hij nu nog heeft is onverwoestbaar en eeuwig. Dat heeft Jezus Christus in Zijn werk aan het kruis beloofd. Niet dat er geen vervolging komt, wel dat we van Hem mogen zijn. In als kind van Hem door genade mogen we voor Hem buigen en Hem danken. En dan door het geloof mogen we ook vers 25 leren zien, namelijk dat God goed is voor de degenen die Hem verwachten.

 

Shalom,

Imko

 

Share

Wat als…. Een paar woorden die een zin inluiden waar je vaak niet zo heel veel mee kan. Omdat je niet weet of dat ‘als..’ ook zal gaan gebeuren.

Aan de andere kant is het zeker nuttig deze vraag te stellen, zodat je voorzover nodig voorbereid kunt zijn als het ‘als’ wel gebeurt.

Zo gaat de laatste paar week vaak door mij heen: ‘Wat als Noord Korea wel een of andere vernietigende raket afschiet en Amerika raakt?’ In mijn beleving is dat zo langzamerhand niet ondenkbaar meer. En de taal die iedere fatsoenlijke moraal ontbeert, die gebruikt wordt heen en weer maken het steeds minder ondenkbaar. ‘Wat als….’ Het zal onmiddellijk een 3e wereldoorlog inluiden met gevolgen die we hier nog niet kunnen overzien…omdat ze voor ook ons enorm zullen zijn. Ik hoop en bid dat deze leiders bij zinnen gebracht worden, zeker! Tegelijk houdt ik wel het beeld van wat Openbaring schetst in m’n hoofd. Het teken in de lucht (Op.12 > was in de sterren te zien, letterlijk op de dag dat Kim Jong-un z’n vergaande uitspraak deed). De draak die wordt losgelaten. Een grote verdrukking waar Jezus over spreekt in de laatste tijd. Een opname van de gemeente…..

Nee, een exact spoorboekje is het zeker niet. Gelukkig ook maar. Laat het ons gezond gefocust houden op onze Leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Als we Zijn woorden nauwgezet volgen, dan is dat ‘als dan…’ helemaal niet zo vreemd. En tegelijk mogen we dan weten dat we in Hem geborgen zijn. Hij heeft de macht van de dood overwonnen. En in Die kracht mogen we gaan. Dingen zien en dromen die Hij ons laat zien.

Persoonlijk ervaar ik het af en toe je bewust worden van de eindigheid als objectiverend. Dat wil zeggen, je kijkt dan even heel anders tegen vele dagelijkse dingen of spullen aan. Wat hebben we nu eigenlijk voor welvaart? En…waar kunnen we eigenlijk zonder? Of zijn we door de welvaart wellicht uiteindelijk veel hulpbehoevender geworden dan daarvoor?

Voor een ieder die vertrouwd op de Here Jezus mag gelden: ‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat’ (Jozua 1:9)

 

Imko Postma.

 

Share

‘Gods wil doen’. Voor de één een bekende uitspraak of gebed, voor een ander lijkt het wel een soort zware steen in zijn of haar leven. Kolossaal. Onlangs spraken woorden uit Fillippenzen tot me die ook mij een zekere rust hierin gaven. ‘want het is God Die zowel het willen als het werken in u werkt’ Fil. 2:13. Hij is het die door ons willen en werken heen werkt. De Here werkt met Zijn Geest door ons heen, zo maakt Hij Zijn wil bekend. Bij mijn afvragen of mijn wil wel Gods wil is kreeg ik vanuit deze tekst rust. Hij werkt meer door mij heen dan ik soms voor mogelijk (wil) houd(en). Het is ook Deze Heilige Geest die ons kracht wil geven. Die zorgt er als het ware voor dat die ‘steen’ van Zijn wil te tillen valt. Te doen valt. Met de opdracht zal Hij ook de kracht geven.

Maar nu schrijft Paulus er nog iets achter aan. ‘Doet dit zonder morren of bedenkingen’… Ai, hoe doe ik dat nu altijd? Want laten we eerlijk zijn, in de regel komen er regelmatig nog 2 van die zware zakken aan die ‘steen’ hangen. Klagen en vooral bedenkingen. Deze komen als net de kracht van de Geest ons een kant op wil hebben. Wat hebben we een tegenwerpingen als we iets in onze ogen op het eerste gezicht zinloos moeten doen. Gaan we wat anders doen in de kerk, heeft iemand een idee…..en het barst al snel van de tegenwerpingen, bedenkingen. Zijn die altijd verkeerd? Nee natuurlijk, alleen als we in vrijheid, in gehoorzaamheid aan dat wat de Geest ons op het hart legt dingen doen, moeten we die dingen niet snel onderuit halen met allerlei menselijke bedenkingen. Waarom niet? Omdat het er vaak op uit loopt dat er dan niks gebeurt. En dat is vrijwel nooit de bedoeling 😉

Aan ons de uitdaging die ‘rotzakken’ die de kracht van de Geest naar beneden willen halen te herkennen en ze te weerstaan. Zodat we meer gedragen kunnen worden door de kracht van Zijn liefde. ‘gedragen door Zijn Geest, en de kracht van Zijn liefde’, zingen we vaak. Dit lied wordt vrijwel zonder uitzondering genoemd als ik vraag welke liederen er gezongen mogen worden. Dat geeft al aan dat de meesten van ons hiernaar verlangen.

En de Vader in de Hemel zou de Vader niet zijn als Hij nu net daardoor inderdaad wil werken. En daarin zou voorzien.

Imko Postma

 

Share

De meeste mensen stemmen op politieke leiders waarvan zij denken dat die iets te zeggen hebben. Dat wil zeggen, mensen die zeggen iets te zeggen te hebben. Vrijwel altijd draait men vele beloften terug, of moet men beloften nuanceren direct nadat ze verkozen zijn. We verwachten al bijna niet meer anders…en tegelijk hoopt men het telkens wel weer.

Alhoewel…als er dan iemand gekozen wordt die zich inderdaad aan beloftes wil houden zijn velen het daar ook niet mee eens. Je kiest iemand, maar natuurlijk niet alles wat hij/zij voorstaat….

Zo gaat dat hier onder ons. Of het land America of Nederland heet. Maar, zo dacht ik tijdens het nieuws lezend, hoe gaan we met Jezus om? Moeten we vaak niet zeggen dat dat hetzelfde is? Ja, we kiezen voor Jezus. Want wie wil niet Iemand Die om je geeft en je liefheeft? Maar hoe gaan we er dan mee om als ook wij kruis moeten dragen achter Hem aan? Als Hij iets vraagt wat ons eigenlijk niet zo goed uitkomt?

Hoe snel maken we niet een God, een Jezus naar ons beeld?

Ons Westerse beeld is vaak dat het dan toch wel redelijk goed met je moet/zal gaan als je Jezus volgt. In het Oosten is het normaal dat je lijden ontmoet achter Hem aan, vinden ze het vreemd als dat niet het geval is….

Geloofstaal is altijd met 2 woorden spreken. Jezus in je leven betekent zegen, Hij is de heler, de hersteller, ja. Maar ook: Achter Hem is kruis dragen. Is de weg niet ineens een snelweg. Immers, de hemel komt nog. Wij zijn nog op aarde. En daarom vol hoop, vol verwachting en verlangen, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar geen rouw en pijn en verdriet meer zal zijn.

Vragen mogen ons brengen bij de voet van het kruis. Bij het uiteindelijke antwoord op alle vragen. Jezus Christus, Weg, waarheid en Leven.

Dat leven bid ik u allen toe!

 

 

Share

Ruth is de naam van een Bijbelboek, tegelijk ook van de Moabitische vrouw. Een vrouw van buiten Israël. Nee, ik ga nu niet deze geschiedenis vertellen. De meeste van u kennen de geschiedenis en/of hebben het meebeluisterd toen we erover lazen de afgelopen zondagen.

Ruth is de persoon waarmee wij ons allereerst mogen identificeren. Ruth hoorde niet bij Israël. Jij en ik van geboorte ook niet. Ruth verhuisde met haar belijdenis ‘uw God is mijn God’ naar het land Israël. Ze kwam in het broodhuis, in Bethlehem terecht.

Door het doen van belijdenis, openlijk zeggen dat je in de God van Israël, de Vader van Jezus Christus gelooft, kom je in Bethlehem terecht. Kom je bij het volk Israël. In Bethlehem mag je vervolgens aren rapen. Eten, je voeden, op de akker van de Verlosser, Jezus Christus. Daar, bij Naomi in Israël mag je leren Wie Jezus is, Wat een Losser Hij is.

En als je daar stapje voor stapje achter komt…dan wordt het tijd om naar de dorsvloer te gaan….als je durft. Om aan de voeten van de Losser een huwelijksverzoek te doen: ‘Spreid Uw vleugelen over mij uit, want U bent de Losser’ (Ruth 3:9).

Dan zal de Losser de dag niet voorbij laten gaan om te zorgen dat alles geregeld wordt. De Losser die dichterbij staat (de wet, de wereld om je heen) wordt buitenspel gezet. De Verlosser heeft de wet ondervangen door de genade. En daaruit en daarmee mogen we gaan leven.

Jij en ik zijn geroepen tot bruid van de Bruidegom. Te leven in verbondenheid met Jezus, Die in genade ons het erfdeel wil geven. Wil geven dat jou en mijn leven vruchtbaar worden, dat we mensen delen in wat ons drijft. Delen in de liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid…etc.

We zijn allemaal mens. Maar op ons levenspad bevind je je altijd ergens. Nog in het buitenland, of al in Bethlehem. In Bethlehem mag je Boaz, Jezus persoonlijker leren kennen. Met Hem aan tafel eten. Als je Hem leert kennen mag je nog dichterbij komen. Hem Zijn vleugels over je laten uitspreiden. Hem voor jou laten zorgen. Omdat je erachter komt dat je jezelf niet kan verlossen. En door regels te houden redt je het ook niet. Je mag je leven geborgen weten in Hem, in genade en liefde.

Ruth begon buiten, maar door haar leven te delen, kwam ze verder. Wij zijn allemaal ergens op 1 van deze 3 plaatsen. Wellicht voel je je wel eens een reiziger tussen deze plaatsen. Kom dan maar weer snel onder Zijn Vleugels, want daar is het pas echt Veilig!

 

Shalom, Imko Postma

 

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten