Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Bestemming avondmaal collectes 2018

Uw diaconie bepaalt elk jaar een bestemming voor de avondmaalcollectes die 4x per jaar gehouden worden. Zoals eerder vermeld kozen wij in 2017 voor de Stichting Hoop voor Albanië

Voor 2018 hebben wij Mercy Ships als bestemming gekozen.

Mercy Ships maakt levens veranderende operaties mogelijk voor mensen in armoede. Zo krijgt iemand met een ernstige aandoening gratis hulp van een ervaren chirurg op het ziekenhuisschip Africa Mercy.

 

Wij hebben enorme bewondering voor deze artsen en verpleegkundigen, die vrijwillig dit werk doen en zelf hun kost en inwoning betalen.

Zij doen dit werk omdat ze geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.

 

Wij willen als diaconie hier graag een steentje aan bijdragen.

Vandaar dat wij dit doel gekozen hebben.

 

Een week voor de avondmaal viering wordt u hier via de weekinfo en de beamer aan herinnerd.

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten